Bankszámlaszám: 55400118-11057350-00000000 Adószám:18286162-1-05
(IBAN) HU71 5540 0118 1105 7350 0000 0000

NÖP

Nemzeti Örökség Program


"Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik." 
(Mahatma Gandhi)

Programunk főirányvonala, hogy népszerűsítse Nemzeti Örökségünk, a magyar kutyafajtáink segítő munkakörben való alkalmazását. Továbbá hogy a társadalom valódi értéket lásson meg őshonos kutyafajtáinkban, és a nekik járó kiemelt figyelemmel, és odaadással kezelje őket.

Program célja:

  • Magyar fajtájú segítő kutyák széles körben való képzése és alkalmazása
  • Iskolai tudatformáló programok szervezése, lebonyolítása
  • A magyarországi magyar fajtájú segítőkutyák találkozójának megszervezése, lebonyolítása
  • Magyar fajtájú segítőkutyák adatbázisának létrehozása