Bankszámlaszám: 55400118-11057350-00000000 Adószám:18286162-1-05
(IBAN) HU71 5540 0118 1105 7350 0000 0000

Kutyás terápia


A kutyás terápia

A delfin-, a lovas-, és a kisállat terápia mellett a kutyás terápia is az állatasszisztált terápiák csoportjában tartozik. Hazánkban egyre elterjedtebb, és egyre szélesebb körben alkalmazott módszer. Ezek a speciálisan képzett kutyák a segítőkutyák csoportjába tartoznak, és az 1-1,5 éves képzést követően egy kétfordulós vizsgán kell helytállniuk.
Egyesületünk jelenleg négy terápiás kutyával dolgozik és három kutya képzése van folyamatban.
Jelenleg több intézményben vagyunk jelen Ózdon.
Nyugdíjazott Terápiás kutyusunk, Botond régi munkájába adunk bővebb betekintést:

Csoportjaink voltak az arlói Befogad-lak Családi napköziben
(Botond kutya)

I.) Foglalkozás típusa:

Állat asszisztált edukáció - fejlesztő nevelés, oktatás

Az állat asszisztált aktivitás (AAA) és az állat asszisztált terápia (AAT) speciális alkalmazása, ami kifejezetten egészséges és/vagy tanulási nehézségekkel, magatartási problémákkal küzdő, de normál általános iskolában járó tanulóknál történhet osztálytermi, foglalkoztató szobai interakcióban. A kutya, mint motiváció, és mint eszköz is segíti a gyermekek oktatását és nevelését.

A kutyával asszisztált foglakozásaink jelenleg két 7-7 fős csoportban, illetve egyéni készségfejlesztő foglalkozások formájában zajlanak.

II.) Csoportok

1.Csoport: Állatasszisztált Angol - nyelvi Fejlesztő Program

Csoportösszetétel: 7 fő HHH, tanulási nehézségekkel küzdő 5-6. osztályos tanulók
Program célja:
  • A nyelvtanulási metódus elsajátíttatása, azaz a nyelvtanulás tanítása 12 témakör feldolgozása nyomán játékos formában.
  • Angol alapszókincs bővítése, ami elősegíti a tanulók általános iskolai angol nyelvi tanulmányaik sikerét, illetve a továbbtanulásuk lehetőségét.
A foglalkozások ideje: Hetente egy alkalommal 40 perc.
A foglalkozásokat egy nyelvtanár vezeti, akivel szorosan együttműködnek a tanító végzettségű, terápiás kutya felvezető és a terápiás kutya. 


2.Csoport: Állatasszisztált Anyanyelvi és Matematikai Alapkészség Fejlesztő Program

Csoportösszetétel: 7 fő HHH, tanulási nehézségekkel és/vagy magatartási problémákkal küzdő 2-4. osztályos tanulók
Program célja:
  • Az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlesztése, játékos formában.
  • Társas viselkedési formák gyakorlása tanulási és nevelési szituációkban.
  • Együttműködési hajlam fejlesztése, nyitottság, motiváltság új ismeretanyagok befogadása iránt
  • Empátiára nevelés
A foglalkozások ideje: Hetente egy alkalommal 2x 40 perc.
A foglalkozásokat egy tanító vezeti, akivel szorosan együttműködnek a tanító végzettségű, terápiás kutya felvezető és a terápiás kutya.
3.Egyéni készségfejlesztő foglalkozások (tanuló specifikus foglalkozások)

Résztvevő tanulók: HHH, általános iskola 1-4 osztályos tanulói
Foglalkozások célja:
  • A tanulók egyéni tehetséggondozása, felzárkóztatása.
Foglalkozások ideje: Hetente egy alkalommal 3x20 perc.
A foglalkozásokat a tanító végzettségű, terápiás kutya felvezető vezeti, a terápiás kutya közreműködésével.